Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny 2021
Dyżur wakacyjny 2021

 

 

Drodzy rodzice w tej zakładce będą publikowane wszelkie informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego 2021

 

 

 

Dzieci zakwalifikowane na dyżur wakacyjny w roku 2021

 

 

1. Biedroń Natalia

 

2. Cieplak Laila

 

3. Cieślak Kacper

 

4. Czaplicka Zuzanna

 

5. Dembczyński Leon

 

6. Duchińska Elena

 

7. Duchińska Marianka

 

8. Galińska Hanna

 

9. Gmitrzuk Jakub

 

10. Grejnia Marcelina

 

11. Grymaszewska Maria

 

12. Hodyra Malwina

 

13. Jekiel Amelia

 

14. Linkiewicz Martyna

 

15. Lisowski Mateusz

 

16. Majka Kamil

 

17. Pluciński Alan

 

18. Skrzypa Kinga

 

19. Stefaniuk Oliwier

 

20. Szczesiak Gabriel

 

21. Szmidt Leon

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zapoznie się z dokumentami 

 

 

 

 

 

Dyżur wakacyjny - zasady dla rodziców

 

 

Dotyczy: dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Szanowni Rodzice, 

 

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych. 

 

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą wyłącznie w placówkach macierzystych. 

 

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. 

 

 

 

Zasady składania zgłoszeń: 

 

 

- do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki

 

- wypełniony druk zgłoszenia należy „wrzucić” do urny w placówce macierzystej, koniecznie należy podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje

 

- dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki

 

- rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 12.06.2021 r.

 

- dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie 

 

- o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur. 

 

 

 

 

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia 

 

 

23 sierpnia do 31 sierpnia - przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

01 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

 

 

TERMINY: 

 

- Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021 r. - Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r. - Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r. 

 

 

 

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

 1. Dyżury w placówkach macierzystych.


 

W przedszkolach:

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca   do 20 sierpnia

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach będą przyjmowane wyłącznie dzieci
  z macierzystej placówki, 

 • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki 

 • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę

 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia
  o zatrudnieniu

 • dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje

 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.

 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych placówek

 • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
  w szkole. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało
  w placówce z określeniem liczby godzin pobytu

 • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor

 • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.


 

 

 

ZASADY NABORU

 

 

 • Rodzice zgłaszają w swoim macierzystym przedszkolu, w jakim okresie dziecko będzie korzystało z opieki

 • Na podstawie zgłoszeń dyrektor ustala plan urlopów

 • Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc w określonym terminie, istnieje możliwość zmiany deklarowanego w zgłoszeniu terminu

 • Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc stosuje się zasady pierwszeństwa (COVID), pierwszeństwo maja również dzieci, które wcześniej nie korzystały z opieki wakacyjnej

 

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

01 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie  od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.

 • Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r. 

 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacji 2021

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VdQKePfygyHQUPT4f432c3AS5XPLvu1p/view?usp=sharing

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-17